Monday, September 17, 2012

PoKerEiland

PokerEiland Vol.1: Winter-Septembre 2012
Publié aux Pays-Bas et en Allemagne chez Arboris
Published from Arboris in Netherlands & Germany


                      

(NL) - Gepubliceerd bij Arboris in Nederland en Duitsland
Al sinds de mist der tijden voeren vier koningen in vrede en harmonie het bewind over hun deel van het eiland Poker. Elk koninkrijk heeft zijn eigen karakter en is verbonden met zijn eigen seizoen. Bij het begin van elk nieuw seizoen komt de zeggenschap over alle gemeenschappelijke aangelegenheden van de vier koninkrijken in handen te liggen van de leider van het rijk dat bij dat seizoen hoort; hij ontleent aan die tijd van het jaar ook bijzondere magische krachten.
Alles lijkt volmaakt in balans, tot de dag waarop het Orakel verschijnt aan de dwerg Jinx... en hem opdraagt de vier heersers te gaan waarschuwen voor een grote tragedie. Het tijdperk van chaos staat op het punt te beginnen en zal de vier meesters van de magie tot het uiterste op de proef stellen!

(D) - Veröffentlicht bei Arboris in Holland und Deutschland
Seit grauer Vorzeit herrschten vier Könige in Frieden und Hormonie jeweils über einen Teil der Pokerinsel. Jedes Reich besaß seine Eigenheiten und war mit einer Jahreszeit verbunden. Immer wenn eine neue Jahreszeit anbrach ging die Herrschaft über die Insel auf den Fürsten jenes Landes über, das zu der entsprechenden Periode gehörte. Aus dieser Jahreszeit schöpfte er auch besondere magische Kräfte.
So war alles im Gleichgewicht, bis eines Tages das Große Orakel dem Zwerg Jinx erschien... und ihm auftrug, die vier Herrscher vor einer großen Tragödie zu warnen. Ein Zeitalter des Chaos würde anbrechen und die vier Herren über die Magie auf eine harte Probe stellen!


No comments:

Post a Comment